hjelper mennesker - endrer liv

Unge voksne

Vanskeligstilte unge voksne er én av Langelistiftelsens to målgrupper fordi dette er en stor, og hurtigvoksende utsatt gruppe mennesker som det per i dag ikke finnes tilstrekkelige med langsiktig tilbud til. Vi tenker da særlig på det som betegnes som ”drop outs” og som har vansker med å få seg jobb i ung alder, men også unge som av andre årsaker er, eller er i ferd med å havne utenfor fellesskapet.
Ung voksen er et uttrykk som ofte blir brukt som en fellesbetegnelse på unge mennesker, gjerne fra 16 års alderen og opp til begynnelsen av 30 årene. Dette er en fase hvor man forlater tenårene og beveger seg mot det voksne livet med mer ansvar og flere forpliktelser.

Fra fødsel av er man ofte prisgitt å skulle formes i samme støpeskje. Slik bør det også være for å sikre en noenlunde lik plattform for kunnskap og videre utvikling. Etter hver som man blir eldre, er det allikevel en relativt stor gruppe mennesker som av ulike årsaker faller utenfor, og som både strever med å finne seg selv og sin plass i livet.

I teorien tilstreber samfunnet mangfold, men i praksis stilles det allikevel mange krav til at de fleste skal passe inn i den samme ”malen”. Dermed er det mange som faller utenfor, nettopp fordi de føler de ikke klarer å oppfylle disse kravene, leve opp til forventningene samfunnet har, eller lever opp til de forventningene de setter til seg selv.

Vi leser daglig om tendenser til økt mistrivsel, ensomhet, angst og depresjon, selvskading og selvmord blant ungdom og unge voksne, og selv om det allerede finnes en rekke tiltak på disse områdene er frafallet fra skolen større enn nye tilbud eller nye tiltak til å fange opp disse.

Derfor tror Langelistiftelsen det er ekstra viktig å etablere et fast, varig og tilrettelagt tilbud for denne gruppen som ofte føler seg annerledes, alene eller utenfor. Først og fremst med et fokus på normalitet, aktiv glede og sosialt fellesskap, men også læring og mestring som kan bli inngangsbilletten tilbake til både arbeidsliv, skole og det sosiale fellesskapet som et endelig mål.
 
 

Bli med på laget!

Langelistiftelsen ønsker kontakt med bedrifter, organisasjoner og privatpersoner som ønsker å bidra med hjelp for vanskeligstilte barn og unge i Norge. Sammen kan vi gjøre en forskjell for de som trenger det mest.
 
Vi gleder oss til å høre fra deg!