hjelper mennesker - endrer liv

Idyllisk småbruk i Vestfold

Langelistiftelsen har sitt tilholdssted på et idyllisk småbruk beliggende nord i Vestfold på grensen til de tre kommunene Hof, Holmestrand og Re. Med sitt varierte aktivitetstilbud og fasiliteter er gården spesielt godt egnet for barn, ungdom og voksne som av ulike årsaker ikke helt finner seg til rette i hverdagen, enten det er på skolen, i arbeidslivet eller på fritiden.
Gården er en stor skogseiendom og har 12 mål med opparbeidede utearealer. Av bygninger finnes hovedhus, fritidsbolig til utleie, garasje inklusive to romslige gjestebad, aktivitetsrom og bar, lavvo til 50 personer, stor gapahuk, hønsehus og lagerhall. I tillegg finnes Jacuzzi, hinderløyper, egen klatre- og balansepark, fritidsarealer, tunplass, teltplasser samt en del andre utendørs/aktivitetsarealer.

Vi er ingen behandlingsinstitusjon men en tilrettelagt arena og plattform som kan brukes for å fylle mange funksjoner innen helse, omsorg, læring og kultur. Utad fremstår vi som en mellomting av et komplett aktivitetssenter og leirskole da vi også kan bruke både lavvo og ulike teltplasser til overnatting.

Enten det er barn, ungdom, voksne eller seniorer, funksjonsfriske eller funksjonshemmede, har vi alltid muligheten for å legge til rette et aktivitetsprogram som passer den enkelt målgruppen.
Stedet kan brukes som øyeblikkelig tiltak, eller i forebyggende sammenhenger, og vi har muligheten til å ta i mot grupper fra 2 til 50 besøkende alt etter som hva man ønsker eller har behov for.

Stedet favner mange ulike brukergrupper med sitt unike tilbud av svært varierte aktiviteter på ett og samme sted.

Vi kan benyttes i forhold til:
  • å arrangere familiedager, til for eksempel utsatte familier som har et behov for å ha en konstruktiv dag sammen med barna sine – eller som en arena der det kan arrangeres familiegjenforening under deres eget faglige tilsyn
  • rusproblematikk, der vi legger til rette for at gruppen dere har med får noen aktive dager med bruk av både kropp og hode
  • integrering, tilrettelagte dager hvor det legges opp til å bli kjent med nye mennesker gjennom aktiviteter, konkurranser og sosiale samlinger
  • å avholde arrangement for mindre eller større samlinger av utsatte grupper i samfunnet
  • opptrening og friskvern
  • å gi ferietilbud til barn av økonomisk vanskeligstilte familier
  • å være en arena for arbeidssamlinger for dere som jobber innen helse- og omsorg og som også trenger litt fysisk og psykisk påfyll
  • å arrangere ”Bli kjent”-dager som et aktivt og sosialt tilbud til ensomme mennesker
  • som en forebyggingsarena for ungdom/skoleklasser
 
 

Bli med på laget!

Langelistiftelsen ønsker kontakt med bedrifter, organisasjoner og privatpersoner som ønsker å bidra med hjelp for vanskeligstilte barn og unge i Norge. Sammen kan vi gjøre en forskjell for de som trenger det mest.
 
Vi gleder oss til å høre fra deg!