hjelper mennesker - endrer liv

Barn i vanskeligstilte familier

Barn i det vi kaller vanskeligstilte familier er én av Langelistiftelsens to målgrupper fordi barn er sårbare, og barn kan verken velge foreldre eller familie. Barna våre er prisgitt de voksne, deres valg, handlinger og liv.
Mange barn i Norge i dag har ikke muligheten til å dra på ferie, eller å delta på hverdagslige fritidsaktiviteter sammen med familien sin eller alene på grunn av vanskelig økonomi, sykdom, rus eller vold hos foreldre/foresatte. De får ikke oppleve de gode stundene med familien eller de spennende øyeblikkene som så mange av oss tar som en selvfølge.

For at barna våre skal klare å henge med i hverdagen og i samfunnet ellers, kreves det stadig mer organisering og involvering av foreldre/foresatte i tillegg til stadig økende kostnader. Mange voksne klarer ikke denne å følge opp barna sine som det forventes av allerede nevnte årsaker, og mange har heller ikke økonomi til å gi barna aktivitets- og ferietilbud på linje med sine jevnaldrende.

Dermed blir alt for mange barn stående på sidelinjen eller utenfor, og effekten av å være barn i en vanskeligstilt familie over tid vet vi kan føre til stigmatisering, mobbing, og i verste fall at de senere i i livet til slutt faller utenfor samfunnet og blir der.

Som et mottiltak og som et bidrag i Fritidserklæringen ønsker Langelistiftelsen å tilby denne gruppen av barn et aktivt, morsomt og lærerikt tilbud både i skolens ferier, på hverdager eller helger. Aktivitetstilbudene kan være for barn alene, eller sammen med sine respektive familier.

Vi ønsker å skape gode opplevelser og fine minner, lære barna både og vinne og tape, mestre nye aktiviteter og ellers alt som hører med i en normal barnehverdag som på sikt vil gjøre de bedre rustet i en nokså krevende hverdag.
 
 

Bli med på laget!

Langelistiftelsen ønsker kontakt med bedrifter, organisasjoner og privatpersoner som ønsker å bidra med hjelp for vanskeligstilte barn og unge i Norge. Sammen kan vi gjøre en forskjell for de som trenger det mest.
 
Vi gleder oss til å høre fra deg!